8500 Pápa, Teleki u. 2. +36 89 510 560 info@weoressuli.hu 
Régi honlapunk hamarosan elérhető lesz az old.weoressuli.hu címen.

Közzétételi lista

A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista tartalma:

 - a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató és a beiratkozásra meghatározott idő

- a fenntartó által engedélyezett osztályok száma: évfolyamonként 2 osztály

- a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is

Gyermek étkezési díj: teljes árú: 340 Ft/adag 50%-os kedvezményű: 170 Ft/adag, diétás (50%-os kedvezménnyel): 178,5 Ft/adag, jogosultsági feltételek

- tankönyvek jogosultsági feltétele

- a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai,

- a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje (HÁZIREND 1. oldal),

- az éves munkaterve alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai,

- a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával,

- a szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program: a DOKUMENTUMok menüpontban található

- a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

- a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei:

- kompetenciamérések eredményei,

- idegennyelvi mérés (összesített) eredményei,

- a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok,

- a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége,

- a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai (PEDAGÓGIAI PROGRAM, 39-42. oldal)

- az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje,

- az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma.

A középiskolákba felvett diákjaink tanulmányi eredményei:

Információk

 

Weores banner

 

FHT jelveny 

dth logo

 

penz7 logo small

 

menza etlap

   

infopapa logo mini

 

papa ma logo sm

 

okoisk logo sm

 

logo ref int color x small

 

palyazati logo 1

 

TAMOP 3 1 4 logo

 

O365 dl

 

KKA logo sm

 

pontvelem

 

mini W S Zoldbajnokok logo

 

link varosi ovodak

 

hatartalanul

Copyright © 2017. Pápai Weöres Sándor Általános Iskola. Powered by WebLION CMS&Host