8500 Pápa, Teleki u. 2. +36 89 510 560 info@weoressuli.hu 
Régi honlapunk hamarosan elérhető lesz az old.weoressuli.hu címen.

Az alapítvány neve:   A XXI. SZÁZAD GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY

székhelye
:                 8500 Pápa, Teleki u. 2.


alapításának ideje
:    1995.


célja
:        A Pápai Weöres Sándor Általános Iskola diákkezdeményezéseinek támogatása


képviselőjének neve
:     Figerl Andrea


adószáma
:          18920374-1-19


Az alapítvány vezetését társadalmi munkában egy öt fős kuratórium, a könyvelését egy szülő, Kertészné Schmidt Mónika végzi.

A kuratórium elnöke:  Figerl Andrea

A kuratórium tagjai:   Mógor Adrienn 

             Szabóné Gál Viktória, a Szülői Közösség elnöke
           

Az alapítvány minden évben támogatást ad rászoruló tanulóknak a tantestület és a diákönkormányzat javaslata alapján. Tehetséges diákjaink számára tanulmányi ösztöndíjpályázatot ír ki, melyet külön szabályzat szerint egy bizottság ítél oda. Részt vállal tanulóink tanév végi jutalmazásában, támogatja különböző versenyeken és táborokban való részvételüket. Valamint anyagi segítséget nyújt a diákönkormányzat rendezvényeihez, működéséhez.
Mivel bevételének jelentős részét adó 1%-okból szerzi, ezúton is kérjük és köszönjük támogatóinknak a segítséget.

Számlaszámunk:    11748045-20035365 
 

Ösztöndíj pályázat 2018.

A XXI. Század Gyermekeiért Alapítvány által kiírt tanulmányi ösztöndíj pályázatra 15 tanuló jelentkezett. A pályázatok elbírálását a kuratórium az iskolánk honlapján található szempontoknak megfelelően elvégezte.

A nyertes tanulók és pontszámaik:

 1. 1.
Tálos Ella 6.b 219 pont
 1. 2.
Karaszlai Adrián 7.a 208,2 pont
 1. 3.
Horváth Bendegúz 6.b 200,5 pont
 1. 4.
Radics Petra 7.a 197,7 pont
 1. 5.
Cseke Patrik 8.b 197,5 pont

           

A tanulmányi ösztöndíjat az ösztöndíjszerződés megkötését követően havi részletekben kapják a tanulók.

2018. március 1.

                                                                            Figerl Andrea

a kuratórium elnöke

 
2017.
 

Karácsonyi támogatás 2017.

Hagyományainkhoz hűen alapítványunk idén is folytatta tanulókra szabott karitatív munkáját. A tantestület és a diákönkormányzat által javasolt szociálisan rászoruló 28 tanulónk között a kuratórium 420 000 Ft értékű ajándékutalványt osztott szét.

Köszönjük támogatóinknak, hogy ezt megtehettük!

                                                                                                                                                               Figerl Andrea

                                                                                                                                                         a kuratórium elnöke

 
 
2016.
 

Alapítványunk tanulmányi ösztöndíj pályázatot ír ki olyan felső tagozatos tanulóink számára, akik kiemelkedő tanulmányi eredményük mellett különböző versenyeken és rendezvényeken való részvételükkel is öregbítik iskolánk hírnevét.

Pályázatot adhat be az a tanuló, aki 4,3 feletti tanulmányi átlaggal rendelkezik, és még nem nyert el tanulmányi ösztöndíjat alapítványunktól.

 A pályázati űrlapot Horváthné Árvai Mária kuratóriumi elnöktől lehet kérni 2016. február 1-től.

 A pályázatok beadási határideje:       2016. február 15.

A pályázatokat Horváthné Árvai Mária kuratóriumi elnöknek kell leadni.

 Az ösztöndíj elbírálásának szempontjai:

-          a 2014/2015. tanév végi tanulmányi átlaga x 10  -  (max.50 pont)

-          a 2015/2016. tanév félévi tanulmányi átlaga x 10 - (max.50 pont)

-          közösségi munka az osztályban (osztályfőnök adja  –  (max.50 pont)

-          közösségi munka az iskolában (DÖK segítő nevelő+ IDT adja – (max.50 pont)

-    a 2014/2015. tanévben megszerzett jutalompontok (csak a különböző versenyeken való részvételből, eredményekből) alapján kialakult sorrend fordítva

 Az ösztöndíj pályázatot a kuratórium a fenti szempontok alapján bírálja el.

 A pályázatot alá kell íratni olyan nevelővel, aki ajánlja a pályázót az ösztöndíj elnyerésére.

 A kuratórium a döntésről levélben értesíti a nyerteseket, akikkel tanulmányi ösztöndíjszerződést köt az alapítvány.

 A pályázat nyerteseinek névsorát a Weöres Sándor Általános Iskola honlapján közzé tesszük.

 Az ösztöndíj folyósítását az alapítvány havi részletekben februári végén kezdi.

Pápa, 2015. február 1.

                                                                                                         Horváthné Árvai Mária
kuratórium elnöke

Ösztöndíj pályázat 2016.

A XXI. Század Gyermekeiért Alapítvány által kiírt tanulmányi ösztöndíj pályázatra 21 tanuló jelentkezett. A pályázatok elbírálását a kuratórium az iskolánk honlapján található szempontoknak megfelelően elvégezte.

A nyertes tanulók és pontszámaik:
            1. Mágocsi Barbara 6.b                   273,1 pont
            2. Sikos Hédi Mirella 7.b                 235,4 pont
            3. Drabos Gergő 7.a                         234,3 pont
            4. Gombás Martin 8.a                      226,8 pont
            5. Hencz Adrienn 5.a                       223,1 pont
           

A tanulmányi ösztöndíjat az ösztöndíjszerződés megkötését követően havi részletekben kapják a tanulók.

2016. március 3.
                                                                            Horváthné Árvai Mária
a kuratórium elnöke
 

Karácsonyi támogatás 2016.

Hagyományainkhoz hűen alapítványunk idén is folytatta tanulókra szabott karitatív munkáját. A tantestület és a diákönkormányzat által javasolt szociálisan rászoruló 28 tanulónk között a kuratórium 350 000 Ft értékű ajándékutalványt osztott szét.

Köszönjük támogatóinknak, hogy ezt megtehettük.

Pápa, 2016. december 4.

Horváthné Árvai Mária
a kuratórium elnöke

 

A XXI. SZÁZAD GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY kuratóriuma köszönetet mond mindazoknak, akik adójuk 1 %-áról az alapítvány javára rendelkeztek.

A 2014. év SZJA 1 %-aiból támogatásként kapott 399 977 Ft-ot rászoruló tanulóink megsegítésére, iskolánknak dicsőséget szerző, jól tanuló diákjaink jutalmazására, erdei iskolák megvalósításának támogatására, és baróti valamint swechingeni testvériskoláinkkal való kapcsolattartás fenntartására fordítottuk.

                                                                                   Horváthné Árvai Mária
                                                                                   a kuratórium elnöke


 
2015.

Alapítványunk tanulmányi ösztöndíj pályázatot ír ki olyan felső tagozatos tanulóink számára, akik kiemelkedő tanulmányi eredményük mellett különböző versenyeken és rendezvényeken való részvételükkel is öregbítik iskolánk hírnevét.

Pályázatot adhat be, aki 4,3 feletti tanulmányi átlaggal rendelkezik, és még nem nyert el tanulmányi ösztöndíjat alapítványunktól.

pályázati űrlapot Horváthné Árvai Mária kuratóriumi elnöktől, vagy Eisler Ottónétól lehet kérni  2015. január 27-től.

A pályázatok beadási határideje:     2015. február 4. 
A pályázatokat Horváthné Árvai Mária kuratóriumi elnöknek kell leadni.

Az ösztöndíj elbírálásának szempontjai:

 •  a 2013/2014. tanév végi tanulmányi átlaga x 10  -  (max.50 pont)
 •  a 2014/2015. tanév félévi tanulmányi átlaga x 10 - (max.50 pont)
 •  közösségi munka az osztályban (osztályfőnök adja  –  (max.50 pont)
 •  közösségi munka az iskolában (DÖK segítő nevelő+ IDT adja – (max.50 pont)
 •  a 2013/2014. tanévben megszerzett jutalompontok (csak a különböző versenyeken való részvételből, eredményekből) alapján kialakult sorrend fordítva

Az ösztöndíj pályázatot a kuratórium a fenti szempontok alapján bírálja el.
A pályázatot alá kell íratni olyan nevelővel, aki ajánlja a pályázót az ösztöndíj elnyerésére. 
A kuratórium a döntésről levélben értesíti a nyerteseket, akikkel tanulmányi ösztöndíj-szerződést köt az alapítvány.
A pályázat nyerteseinek névsorát a Pápai Weöres Sándor Általános Iskola honlapján közzétesszük.
Az ösztöndíj folyósítását az alapítvány havi részletekben február végén kezdi. 

Pápa, 2015. január 22.

Horváthné Árvai Mária
kuratórium elnöke    

Ösztöndíj pályázat 2015. 

A XXI. Század Gyermekeiért Alapítvány  tanulmányi ösztöndíj pályázatára 29 pályázat érkezett. Valamennyi megfelelt a kiírásban szereplő feltételeknek. 
A pályázatok elbírálását a kuratórium az iskolánk honlapján található szempontoknak megfelelően elvégezte. Ennek alapján a legtöbb pontot összegyűjtött 6 tanulónak ítélte oda az egyénenként 25.000 Ft összegű ösztöndíjat, melyet az ösztöndíjszerződés megkötését követően havi 5.000 Ft-os részletekben vehetnek át.

A nyertes tanulók és pontjaik:

     Nagy Petra   7.b                282 pont
     Bognár Klaudia  6.b           278 pont
     Major Vivien   8.a               264,9 pont
     Bolla Boglárka    6.b           258 pont
     Pintér Mercédesz    8.b      240,9 pont
     Horváth Hajnalka    6.b      240,4 pont

A pályázaton induló tanulók kérhetik a kuratóriumtól, hogy betekintést nyerjenek a sorrendbe.

Pápa, 2015. február 18.

Horváthné Árvai Mária
kuratórium elnöke
 

 

A XXI. SZÁZAD GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY köszönetet mond mindazoknak, akik adójuk 1 %-áról az alapítvány javára rendelkeztek.

A 2013. év SZJA 1 %-aiból támogatásként kapott 448 642 Ft-ot rászoruló tanulóink megsegítésére, iskolánknak dicsőséget szerző, jól tanuló diákjaink jutalmazására fordítottuk.

                                                                                   Horváthné Árvai Mária
                                                                                   a kuratórium elnöke

 


 

2014.

Alapítványunk tanulmányi ösztöndíj pályázatot ír ki olyan felső tagozatos tanulóink számára, akik kiemelkedő tanulmányi eredményük mellett különböző versenyeken és rendezvényeken való részvételükkel is öregbítik iskolánk hírnevét.
Pályázatot adhat be, aki 4,4 feletti tanulmányi átlaggal rendelkezik, és még nem nyert el tanulmányi ösztöndíjat alapítványunktól.
pályázati űrlapot Horváthné Árvai Mária kuratóriumi elnöktől, vagy a felső tagozatos osztályok osztályfőnökeitől lehet kérni 2014. február 1-től.
A pályázatok beadási határideje:    2014. február 20. 
A pályázatokat Horváthné Árvai Mária kuratóriumi elnöknek kell leadni.
Az ösztöndíj elbírálásának szempontjai:
 • a 2012/2013. tanév végi tanulmányi átlaga x 10  -  (max.50 pont)
 • a 2013/2014. tanév félévi tanulmányi átlaga x 10 - (max.50 pont)
 • közösségi munka az osztályban (osztályfőnök adja)  –  (max.50 pont)
 • közösségi munka az iskolában (DÖK segítő nevelő+ IDT adja) – (max.50 pont)
 • a 2012/2013. tanévben megszerzett jutalompontok (csak a különböző versenyeken való részvételből, eredményekből) alapján kialakult sorrend fordítva.
Az ösztöndíj pályázatot a kuratórium a fenti szempontok alapján bírálja el.
A pályázatot alá kell íratni olyan nevelővel, aki ajánlja a pályázót az ösztöndíj elnyerésére. 
A kuratórium a döntésről levélben értesíti a nyerteseket, akikkel tanulmányi ösztöndíj-szerződést köt az alapítvány.
A pályázat nyerteseinek névsorát a Weöres Sándor Általános Iskola honlapján közzétesszük.
Az ösztöndíj folyósítását az alapítvány havi részletekben februári végén kezdi. 

 

Pápa, 2014. január 24.
Horváthné Árvai Mária
kuratórium elnöke    

Tanulmányi ösztöndíj elbírálásának menete, szempontjai
Az ösztöndíjpályázatokat a kuratórium bírálja el. 
A szempontsor alapján legtöbb pontokat gyűjtött tanulók kaphatják meg a tanulmányi ösztöndíjat.
Egy tanuló csak egyszer nyerheti el a tanulmányi ösztöndíjat.
A nyertes tanulók névsorát nyilvánosságra kell hozni.
A pályázaton induló tanulók kérhetik a kuratóriumtól, hogy betekintést nyerjenek a sorrendbe.
A nyertesekkel az alapítvány ösztöndíjszerződést köt.

Szempontok:

 • Az előző tanév végi tanulmányi átlaga x 10  -  (max.50 pont)
 • a jelenlegi tanév félévi tanulmányi átlaga x 10 - (max.50 pont)
 • közösségi munka az osztályban (osztályfőnök adja  –  (max.50 pont)
 • közösségi munka az iskolában (DÖK segítő nevelő+ IDT adja – (max.50 pont)
 • az előző tanévben megszerzett jutalompontok (csak a különböző versenyeken való részvételből, eredményekből) alapján kialakult sorrend fordítva

2012.01.10.    
Horváthné Árvai Mária
a kuratórium elnöke

Ösztöndíj pályázat 2014.
A XXI. Század Gyermekeiért Alapítvány által kiírt tanulmányi ösztöndíj pályázatra 26 tanuló pályázott. A pályázatok elbírálását a kuratórium az iskolánk honlapján található szempontoknak megfelelően elvégezte. Ennek alapján a következő tanulóknak ítélte oda az egyénenként 25 000 Ft összegű ösztöndíjat:
1. Györkös Hanna 5.b            284 pont
2. Ivády Gréta 8.b                  283 pont
3. Krivácsy Eszter 7.b            272pont
4. Keresztes Boglárka 6.b     268 pont
5. Mező Panna 5.b                 266 pont
6. Szabó Krisztián 5.a           259 pont
A tanulmányi ösztöndíjat az ösztöndíjszerződés megkötését követően havi részletekben kapják a tanulók.
2014. 03. 02.                              
Horváthné Árvai Mária
a kuratórium elnöke     

2013.évi közhasznúsági jelentés


Karácsonyi támogatás

2014. december 10-én iskolánk 27 tanulójának tettük kicsit gazdagabbá a közelgő karácsonyt. A tantestület és a diákönkormányzat javaslatára a kuratórium 260 000 Ft értékű vásárlási utalványt osztott szét a tanulók között.
Az ő nevükben is köszönjük az alapítvány támogatóinak a segítségét!

2014. dec. 10.                

Horváthné Árvai Mária
a kuratórium elnöke     


XXI. SZÁZAD GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY köszönetet mond mindazoknak, akik adójuk 1 %-áról az alapítvány javára rendelkeztek. 
2012. évi SZJA 1 %-aiból támogatásként kapott 471.012 Ft-ot rászoruló tanulóink megsegítésére, iskolánknak dicsőséget szerző, jól tanuló diákjaink tanulmányi ösztöndíjjal való motiválására fordítottuk.

Horváthné Árvai Mária
a kuratórium elnöke  

 


 

2013.

Tisztelt Érdeklődők!

Alapítványunk tanulmányi ösztöndíj pályázatot ír ki olyan felső tagozatos tanulóink számára, akik kiemelkedő tanulmányi eredményük mellett különböző versenyeken és rendezvényeken való részvételükkel is öregbítik iskolánk hírnevét.

Pályázatot adhat be, aki 4,4 feletti tanulmányi átlaggal rendelkezik, és még nem nyert el tanulmányi ösztöndíjat alapítványunktól.

A pályázati űrlapot Horváthné Árvai Mária kuratóriumi elnöktől, vagy a felső tagozatos osztályok osztályfőnökeitől lehet kérni 2013. február 1-től.

A pályázatok beadási határideje:   2013. február 20. 

A pályázatokat Horváthné Árvai Mária kuratóriumi elnöknek kell leadni.

Az ösztöndíj elbírálásának szempontjai:

 • a 2011/2012. tanév végi tanulmányi átlaga x 10  -  (max.50 pont)
 • a 2012/2013. tanév félévi tanulmányi átlaga x 10 - (max.50 pont)
 • közösségi munka az osztályban (osztályfőnök adja  –  (max.50 pont)
 • közösségi munka az iskolában (DÖK segítő nevelő+ IDT adja – (max.50 pont)
 • a 2011/2012. tanévben megszerzett jutalompontok (csak a különböző versenyeken való részvételből, eredményekből) alapján kialakult sorrend fordítva

Az ösztöndíj pályázatot a kuratórium a fenti szempontok alapján bírálja el.

A pályázatot alá kell íratni olyan nevelővel, aki ajánlja a pályázót az ösztöndíj elnyerésére. 

A kuratórium a döntésről levélben értesíti a nyerteseket, akikkel tanulmányi ösztöndíj-szerződést köt az alapítvány.

A pályázat nyerteseinek névsorát a Weöres Sándor Általános Iskolahonlapján közzétesszük.

Az ösztöndíj folyósítását az alapítvány havi részletekben februári végén kezdi. 

Pápa, 2013. január 28.

Horváthné Árvai Mária
   kuratórium elnöke   

Ösztöndíj pályázat 2013.

A XXI.Század Gyermekeiért Alapítvány által kiírt tanulmányi ösztöndíj pályázatra 24 tanuló pályázott. 
Az elbírálásukat a kuratórium iskolánk honlapján található szempontoknak megfelelően elvégezte. 
Ennek alapján a következő sorrend alakult ki:

     1.  Meizer Eszter Anita 8.b     291 pont
     2.  Tegyi Nóra 6.b                  286 pont
     3.  Pulay Kata 8.b                  277 pont
     4.  Radics Regina8.b              276 pont
     5.  Meiczinger Dóra 8.b          275 pont
     6.  Tóth Anna Ninett 6.b        269 pont
     7.  Marton Viktória 7.a           255 pont
     
A kuratórium a fenti 7 tanulónak ítélte oda a 25000 Ft/fő összegű ösztöndíjat, melyet az Ösztöndíj-szerződés megkötése után havi részletekben kapnak meg az érintett tanulók.

Pápa, 2013. 02. 24.                     

Horváthné Árvai Mária
  kuratórium elnöke   

XXI. SZÁZAD GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY köszönetet mond mindazoknak, akik adójuk 1 %-áról az alapítvány javára rendelkeztek. 
2011. évi SZJA 1 %-aiból kapott 530.435 Ft-ot rászoruló tanulóink megsegítésére, iskolánknak dicsőséget szerző, jól tanuló diákjaink tanulmányi ösztöndíjjal való motiválására, erdélyi és németországi testvériskoláink meglátogatásának támogatására fordítottuk.

Horváthné Árvai Mária
a kuratórium elnöke  
2012. évi közhasznúsági jelentés
    

2013 novemberében a tantestület és a diákönkormányzat 26 tanulónk karácsonyi támogatására tett javaslatot, melyet a kuratórium elfogadott, így 260 000 forint értékű vásárlási utalványt osztottunk szét diákjaink között.

 


 

2012.

Alapítványunk tanulmányi ösztöndíj pályázatot ír ki olyan felső tagozatos tanulóink számára, akik kiemelkedő tanulmányi eredményük mellett különböző versenyeken és rendezvényeken való részvételükkel is öregbítik iskolánk hírnevét.
A pályázatok beadási határideje:  

A pályázatokat Horváthné Árvai Mária kuratóriumi elnöknek kell leadni.
Tanulmányi ösztöndíjpályázatunkra 25 pályázat érkezett. Valamennyi megfelelt a kiírásban szereplő feltételeknek

A kuratórium a legtöbb pontot összegyűjtött 6 tanulónak ítélte oda a 25.000 Ft tanulmányi ösztöndíjat, melyet 5.000 Ft-os részletekben vehetnek át.

A nyertes tanulók és pontjaik:

     Döbröntei Dávid Bence   7.b     1630 pont
     Tóth Dávid                    6.b     1351 pont
     Kovács Dorottya          6.b     1323 pont
     Nagy Bettina             6.b       1302 pont
     Bolla Kitti                  7.b        1262 pont
     Farkas Boglárka      7.b         1253 pont

Pápa, 2012. február 14.

Horváthné Árvai Mária
    kuratórium elnöke


2011.évi közhasznúsági jelentés

2012 decemberében összesen 160 000 forint értékű vásárlási utalványtjuttattunk szociálisan rászoruló tanulóink támogatására karácsonyi segélyként.

 


 

2011.

Iskolánk alapítványa, A XXI. SZÁZAD GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY pályázatot hirdet tanulmányi ösztöndíj elnyerésére iskolánk felső tagozatos tanulóinak.
Jelentkezni pályázati űrlapon lehet, amely a gondnoki irodában vagy az osztályfőnököktől kérhető.

Azoknak a tanulóknak a pályázatát várjuk, akik jó tanulmányi eredményeik mellett különböző versenyeken, rendezvényeken való részvételükkel öregbítik iskolánk hírnevét.

pályázat beadási határideje:  2011. február 15.
 
A XXI. SZÁZAD GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY köszönetet mond mindazoknak, akik adójuk 1%-át az alapítvány javára rendelték. 
Az ebből kapott 580.711 Ft-ot rászoruló tanulók megsegítésére, iskolánknak dicsőséget szerző jó tanuló diákjaink tanulmányi ösztöndíjjal való támogatására, tanév végi jutalmazásra és tábori támogatásra fordítottuk.


2011. december hónapban 150 000 Ft értékű vásárlási utalványt osztottunk szét 15 rászoruló tanulónk között, hogy az ő karácsonyfájuk alá is kerüljön személyes ajándék.
 


2010.

XXI. Század Gyermekeiért Alapítvány idei  tanulmányi ösztöndíj pályázatára 19 tanuló jelentkezett. 
Valamennyien 4,5 feletti tanulmányi átlaggal és rengeteg különböző versenyeredménnyel rendelkeztek, bizonyítva, hogy komoly és sok munkát végeztek az elmúlt tanévekben. 
Ez a munka jól szolgálta saját maguk épülését, és gyarapította iskolánk hírnevét.
A beérkezett pályázatokat 6 tagú bizottság bírálta el, és az alapítvány által erre a célra felajánlott 150.000,- Ft-ot a következő tanulóknak ítélte oda:
Döbröntei Dávid Bence   5. b
Erdősi Debóra   6. c
Györkös Bence  5. b
Kollarics Réka   6. c
Pásztor Boglárka   7. b
Pintér Kristóf   7. b

A nyertesek 5 hónapon át havi 5000 Ft ösztöndíjban részesülnek.

 Dokumentumtár -ból letölthető a nyertes tanulók versenyeredményeit felsoroló szöveges dokumentum.

 


  


Copyright © 2017. Pápai Weöres Sándor Általános Iskola. Powered by WebLION CMS&Host